phone

+ 371 2866 0030

+ 371 2200 2900

Nodrošinam kanalizācijas tīklu apkopi:

 

  •  - asenizācijas pakalpojumi
  •  - septisko tverņu un BIO iekārtu apkope
  •  - smilšu uztvērēju tīrīšanu, auto mazgātavu kanalizācijas tīklu apkope

  •  - tauku uztvērēju izvesšana, apkope

  •  - kanalizācijas sūkņu staciju apkope

  •  - cauruļvadu, drenāžas sistēmu tīrīšanu 

  •  - cauruļvadu TV inspekciju