phone

+ 371 2866 0030

+ 371 2200 2900

Konsultācijas

Ņemot vērā pieredzi un simtiem piegādāto izstrādājumu, mēs sniegsim padomus gan par pašu produktu, tā sastāvdaļām, gan par tehnoloģijām un izmantošanu jūsu projektā.
 
Mēs sniedzam konsultācijas visos posmos - no izstrādes un projektēšanas, līdz ekspluatācijai un uzturēšanai, apkopei.
 

Buvdarbi un nodošana ekspluatācijā

 

Uzņēmumam SD Parks ir pierdzējuši speciālisti un piesķirta būvkomersanta apliecība ar Nr. 13864

Meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanu

Meliorācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzību

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzību, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas

 

 

Aprēķins, izvēle
 
Pareiza iekārtas aprēķins un izvēle ir visas sistēmas pareizas darbības garantija.
 
Mēs veiksim nepieciešamos aprēķinus un izvēlēsim jūsu projektam aprīkojumu. Ja iespējams, mēs piedāvājam alternatīvus risinājumus.
 

Apkope un remonts

Lai nodrošinātu notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti, iekārtu ilgstošu un pareizu darbību, iekārtām periodiski jāveic apkope.
Pēc klienta pieprasījuma mēs veiksim iekārtas uzstādīšanu, ieregulēšanu un apkopi.
Sastādam objektu apkopes grafikus, veicam diagnostiku. Veicam iekārtu remonta darbus.
 

Piegāde un logistika

Piegāde un loģistika
Mēs saprotam pareizas piegādes nozīmi, tāpēc mēs uzņemsim produktu piegādes organizēšanu, nodrošināsim iekraušanu un izkraušanu, mēs sakārtojam nepieciešamos pavaddokumentus.