phone

+ 371 2866 0030

+ 371 2200 2900

Priekšattīrīšanas iekārtas notekūdeņu attīrīšanai

 

Mūsdienās daudzi uzņēmumi cīnās ar smago notekūdeņu attīrīšanas problēmām, ko izraisa modernie un tehnoloģiski sarežģītie procesi.  Šādus notekūdeņus ļoti grūti attīrīt ar bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām, jo tie satur lielu piesārņojumu.

Veicot notekūdeņu analīzi piedāvājam racionālu iekārtu izvēli lai notekūdeņu radītāji atbilst sadzīves notekūdēnu rādītājiem un varētu novadīt uz centralizētām vai lokālām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām

 

Mehāniskā priekšattīrīšana notekūdeņu attīrīšanai - dažāda veida mehāniskās ierīces: grozs - siets, rotējošais siets cilindrveida, izliektas formas siets, atkritumu prese.

 

Ķīmiskā priekšattīrīšana - flotatori, flotācijas iekārtas -  notekūdeņu attīrīšanai, kur notiek koagulācija, neitralizācija un flokulācija, kas palīdz mehāniski attīrīt notekūdeņus flotācijas un sedimentācijas laikā. Šādu priekš-attīrīšanu izmanto uzņēmumos, kuros notekūdeņi ir ar smago metālu piejaukumu; augstu taukvielu, naftas produktu saturu.

 

Risinājumi pārtikas, rūpniecības uzņēmumiem, kuros izmanto jau esošas sistēmas.