phone

+ 371 2866 0030

+ 371 2200 2900

Pirmās klases smilšu eļļas atdalītāji

 
Izmanto kanalizācijas tīklos, lai attīrītu lietusūdeņus no eļļas un naftas produktu daļiņām. Korpusi, tvertnes tiek izgatavoti no kompozītmateriāla - stiklašķiedras (GRP)
 
1. klases eļļas separatoros tiek izmantota kombinēta divpakāpju notekūdeņu attīrīšanas metode, kas ietver koalizatoru.
 
1. klases eļļas separatori atbilst Eiropas standartam prEN 858-1 un nodrošina, ka ogļūdeņražu saturs attīrītajos lietus ūdeņos nepārsniedz 5 mg / l.
 
Kompleksā atīrīšanas sistēma SPK 
 
Kompakta lietus notekūdeņu attīrīšanas sistēma, kas apvieno smilšu uztvērēju, pirmās klases eļļas separatoru un ogļu filtru vienā korpusā.
 
SPK sistēmu slodze līdz 30 l / s, ar naftas produktu augstāko atīrīšanas pakāpi līdz 0.5 mg/l.
 
 

 

NS, SPK

Sazināties