phone

+ 371 2866 0030

+ 371 2200 2900

 

Septiķi ar  infiltrāciju

    Vietās, kur atļauta notekūdeņu iesūcināšana gruntī var izmantot septiķu sistēmu ar notekūdeņu infiltrāciju. Šī sistēma ir piemērota, ja ir zems gruntsūdens līmenis un labi filtrējoša grunts. Septiķu sistēmā notekūdeņu attīrīšana notiek divos etapos – nogulšņu jeb ūdenī nešķīstošu vielu atdalīšana, notekūdeņus infiltrējot jeb iesūcot caur speciālām infiltrācijas caurulēm vai kasetēm grunts slāņos. 

      Septiķis ir trīskameru vai divkameru tvertne, caur kura nodalījumiem notekūdens paštecē plūst un notiek nosēdumu izgulsnēšanās, pēc tam ūdens tiek aizvadīts uz infiltrācijas lauku, kur plūst cauri infiltrācijas caurulēm un tiek iesūcināts infiltrācijas slānī. Dabisku bioloģisko procesu rezultātā infiltrācijas laukā un apkārtesošajos grunts slāņos norisinās galīgā notekūdeņu pašattīrīšanās.  Lai sistēmas ekspluatācija noritētu bez problēmām, un nepiesārņotos infiltrācijas caurules, un grunts slāņi, regulāri jāveic apkope - vismaz divreiz gadā.