phone

+ 371 2866 0030

+ 371 2200 2900

 

Priekš-attīrīšanas iekārtas notekūdeņu attīrīšanai

Mūsdienās daudzi uzņēmumi cīnās ar smago notekūdeņu attīrīšanas problēmā, ko izraisa modernie un tehnoloģiski sarežģītie procesi.  Šādus notekūdeņus var būt ļoti grūti attīrīt ar bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām, jo tie satur lielu piesārņojumu. EMI piedāvā ķīmiskos risinājumus šādu notekūdeņu attīrīšanai: koagulācija, neitralizācija un flokulācija, kas palīdz mehāniski attīrīt notekūdeņus flotācijas un sedimentācijas laikā. Šādu priekš-attīrīšanu izmanto uzņēmumos, kuros notekūdeņi ir ar smago metālu piejaukumu; intensīvu krāsu; augstu taukvielu saturu un pārtikas rūpniecības uzņēmumos, kuros izmanto flotatora sistēmas.

Flokulatoru veidi:

  • cauruļvadi - sastāv no cauruļu sistēmas, kur reaģenti tiek dozēti piemērotās vietās;

  • konteineri - veidoti no diviem vai trim konteineriem, kuros ir uzstādīti maisītāji; 

  • reaktīvā metode - vienlaicīgi, kurā tiek realizēts reaģentu dozēšanas process caurulēs, lai apstrādātu notekūdeņus un veidotu nogulsnes.

 

Priekš-attīrīšanas iekārtas

Sazināties
img img img