phone

+ 371 2866 0030

+ 371 2200 2900

 

Mūsdienās daudzi uzņēmumi cīnās ar smago notekūdeņu attīrīšanas problēmām ko izraisa modernie un tehnoloģiski sarežģītie procesi.  Šādus notekūdeņi izraisa bioloģiskajo attīrīšanas iekārtu darbības traucējumus, jo tie satur lielu piesārņojumu.

Piedāvājam iekārtas šādu notekūdeņu attīrīšanai ar koagulācija, neitralizācija un flokulācija principu, kas palīdz mehāniski attīrīt notekūdeņus flotācijas un sedimentācijas laikā. Šādu priekš-attīrīšanu izmanto uzņēmumos, kuros notekūdeņi ir ar smago metālu piejaukumu; intensīvu krāsu; augstu taukvielu, naftas produktu saturu.

 

Flokulatoru veidi :

  • cauruļvadi - sastāv no cauruļu sistēmas, kur reaģenti tiek dozēti piemērotās vietās;

  • konteineri - veidoti no diviem vai trim konteineriem, kuros ir uzstādīti maisītāji; 

  • reaktīvā metode - vienlaicīgi, kurā tiek realizēts reaģentu dozēšanas process caurulēs, lai apstrādātu notekūdeņus un veidotu nogulsnes.